Je winkelmand

Privacy Verklaring Fysiotherapie Wuurman

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring zetten wij uiteen hoe Fysiotherapie Wuurman omgaat met uw persoonsgegevens.

Het in behandeling nemen van cliënten brengt het delen van persoonsgegevens met zich mee. Hier gaat Fysiotherapie Wuurman uiterst zorgvuldig mee om. Onderstaand vindt u de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan en welke acties noodzakelijk zijn om U in behandeling te kunnen nemen en gelijktijdig te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als zorginstelling. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze verklaring dan verzoeken wij U vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Identiteit:

 • Bedrijfsnaam: Fysiotherapie Wuurman
 • KvK-nummer: 34350348
 • Adres 1: Mr.Gr.v.Prinstererlaan
  1181 SH   AMSTELVEEN
  020-6438686
 • Adres 2: Kerkweg 30
  1906 AW   LIMMEN
  020-6438686
 • Mailadres betreffende vragen over privacy: info@fysiotherapiewuurman.nl

Doeleinden verwerking persoonsgegevens:

 • Verwerking persoons- en medische gegevens ten behoeven van het verlenen van zorg en communicatie met andere BIG-Geregistreerde zorgverleners, zorgverzekeraars en indien met expliciete toestemming het delen van geanonimiseerde data voor kwaliteits- en/of marketingdoeleinden.

Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens: 

 • Wettelijke rechtsgronden: 
 • Voor paramedische praktijkvoering is de grondslag voor het verzamelen van de gegevens noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Dossiervoering is onder meer vastgelegd inde WGBO en de in Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.
  Voor bovenstaande is goedkeuring en aanvinking van goedkeuring cliënt in EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) voldoende.
 • Niet wettelijke rechtsgronden:
 • Het uitzetten van PREM (kwaliteitsmetingen/patiënten tevredenheid onderzoeken)
 • Het aanleveren van geanonimiseerde data aan het KIB/LDF en Keurmerk Fysiotherapie namens het NIVEL.
 • Marketingdoeleinden zoals nieuwsbrief en andere mailingen.

Voor bovenstaande is een expliciete goedkeuring vereist.

Het niet of niet juist verstrekken van persoonsgegevens:

 • Wanneer cliënt niet of niet juiste gegevens aan Fysiotherapie Wuurman verstrekt ten behoeven van het nakomen van wettelijke en/of financiële verplichtingen kan Fysiotherapie Wuurman niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet of niet volledig nakomen van haar verplichtingen of miscommunicatie met cliënt of andere zorgverleners. Eveneens is het mogelijk dat Fysiotherapie Wuurman cliënt niet in behandeling kan nemen bij het niet volledig en correct aanleveren van zijn of haar persoonsgegevens.

Duur van opslag / bewaartermijn: 

 • Conform WGBO voor de duur van 15 jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens of toestemming:

 • Cliënt heeft recht op bovenstaande acties betreffende zijn/haar persoonsgegevens binnen onze organisatie, indien gewenst kan cliënt een verzoek indienen via info@fysiotherapiewuurman.nl.

Recht betreffende het indienen van een klacht:

 • Client kan ten alle tijden een klacht indienen betreffende de omgang van haar persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of bij onze organisatie.

Manier van verkrijgen van gegevens:

 • Gegevens kunnen door cliënt zelf aangedragen worden of met goedkeuring opgevraagd worden in de Gemeentelijke Basis Administratie of via het Vecozo Systeem voor verzekeringsgegevens.

Categorieën ontvangers persoonsgegevens:

Categorie Dienst Bedrijf
Verslaglegging Elektronisch Patiënten Dossier Crossuite
Server Hosten digitale omgeving Crossuite
PREM Patiëntentevredenheidsonderzoeken QDNA
Kwaliteit Kwaliteitsmetingen QDNA
Declareren Vergoedingen Vecozo
Declareren Vergoedingen Alle zorgverzekeraars
Declareren Facturering Crossuite
Communicatie Zorgmail Crossuite